Algemene voorwaarden

Boekt u een afspraak bij Zo-Even groepspraktijk dan gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Contactgegevens
EduArt BV
Adres hoofdzetel: Achterstraat 32, 9450 Haaltert – België
Vestigingsadres: Stationsstraat 153, 9450 Haaltert – België
Ondernemingsnummer: 0784.460.378
VAT: BE0784.460.378
Telefoon: +32 474 82 92 47
Mail: [email protected]
Website: www.zo-even.be

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten die worden aangegaan tussen Groepspraktijk Zo-Even, vertegenwoordigd door EduArt BV, en haar cliënten.

Diensten

Groepspraktijk Zo-Even biedt diverse diensten aan gericht op zwangerschap, postnatale fase en ouderschap. De specifieke afspraken en voorwaarden voor elke dienst worden nader overeengekomen met de cliënt.

Afspraken

Afspraken dienen tijdig te worden gemaakt en kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de geplande sessie kosteloos worden geannuleerd of verzet. Bij annuleringen binnen 24 uur wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Tarieven

Betalingen dienen te geschieden conform de afgesproken tarieven en binnen de vastgestelde termijn, tenzij anders overeengekomen.

Vertrouwelijkheid

Groepspraktijk Zo-Even waarborgt de vertrouwelijkheid van alle informatie en gegevens die tijdens de dienstverlening worden gedeeld, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Aansprakelijkheid

Groepspraktijk Zo-Even is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Klachten

Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld, zodat Groepspraktijk Zo-Even adequaat kan reageren en waar mogelijk passende maatregelen kan nemen.

Wijzigingen

Groepspraktijk Zo-Even behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Cliënten worden tijdig op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en geschillen met betrekking tot Groepspraktijk Zo-Even is het Belgisch recht van toepassing.

  • Door gebruik te maken van onze diensten gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden van Groepspraktijk Zo-Even, onderdeel van EduArt BV.
  • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Zo-Even groepspraktijk.
Laatste update op 1/08/2023

Nog vragen?