Studiebegeleiding & rekentherapie

Educanim leerstudio

Duur intake: 20-30 minuten
Prijs: Gratis

"Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het aanwakkeren van een vuurtje." - William Butler Yeats

Ook wij van Educanim leerstudio willen dit vuurtje helpen aanwakkeren. Wij verhogen de zelfredzaamheid van uw kind, zodat hij / zij alle bagage op zak heeft om zelfstandig te kunnen werken.

REKENTHERAPIE LAGER ONDERWIJS

Met een multisensioriële methode werken wij aan rekenproblemen en rekenstoornissen.

STUDIEBEGELEIDING
LAGER- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

Als drukwerkende of anderstalige ouder heeft u niet steeds de tijd om uw kind te begeleiden bij het huiswerk of voorbereiden van toetsen/examens.

INDIVIDUELE BIJLESSEN

Vakspecifieke bijles is 1-op-1. Zo kunnen wij volledig tegemoet komen aan alle noden van uw kind.

ONLINE BIJLESSEN

Online bijlessen verzorgen wij 1-op-1 via Google Meet. Dit zowel voor lager – als secundair onderwijs.

 

Reserveer jouw intakegesprek