Educanim leerstudio

Kevin

Met een hart voor onderwijs, sta ik als gedreven leerkracht in het 6de leerjaar van de Heilig-Hartschool Jette. In mijn klas heet ik jaarlijks 24 leerlingen welkom, elk met hun eigen unieke groeipotentieel.

Mijn reis als educatief begeleider kreeg extra kleur door een specialisatie tot rekentherapeut/rekencoach via Eureka Leuven. Wiskunde is mijn grootste passie, en het is een voorrecht om nu kinderen met rekenproblemen te inspireren en te begeleiden.

Het onderwijspad bracht me zelfs naar Cambodja, waar ik enkele maanden les gaf. Dit resulteerde in een grensoverschrijdend project dat Belgische kinderen dichter bij andere culturen bracht. Mijn inzet leidde tot mijn erkenning als VVOB-ambassadeur in 2015.

In de Brusselse onderwijscontext begrijp ik de diversiteit van kinderbehoeften als geen ander. Elk kind begint met een unieke bagage. Als leerkracht probeer ik deze variatie te vangen door gedifferentieerd te werken op verschillende niveaus.

Maar wat als zelfs dat niet genoeg blijkt? Hier vond Educanim Leerstudio zijn oorsprong. Sommige leerlingen verlangen specifieke bijles om hun achterstand bij te benen. Anderen missen thuis de nodige ondersteuning door drukke ouderagenda’s. Hier komt Educanim Leerstudio in beeld, waar we in kleine groepjes van maximaal 3 leerlingen focussen op huiswerkbegeleiding, ‘leren leren’, en ‘zelfredzaamheid’. Het is mijn roeping om samen met ons team het pad van educatieve groei te belichten en te begeleiden.”

"THE ONLY WAY TO DO GREAT WORK, IS TO LOVE WHAT YOU DO."